نویسنده = علی عباسیان
ارزیابی مقدار حفظ فشار باد تایر

دوره 23، شماره 94، شهریور 1398، صفحه 3-14

شبنم عزالدین؛ علی عباسیان


قانون ریچ در صنعت تایر دنیا

دوره 22، شماره 87، آذر 1396، صفحه 45-52

آناهیتا هماوند؛ علی عباسیان