نویسنده = مهدی نصراللهی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر قابلیت های زیست محیطی بر استراتژی و کارایی زیست محیطی: نقش میانجی قابلیت بازاریابی

دوره 24، شماره 96، زمستان 1398، صفحه 39-50

مهدی نصراللهی؛ محمدرضا فتحی؛ سحر دهقان؛ علی صابری


2. به‌کارگیری نقشه‌برداری جریان ارزش در حرکت به سمت تولید ناب

دوره 23، شماره 92، زمستان 1397، صفحه 29-44

رضا نوروزی؛ مهدی نصراللهی؛ محمد رضا فتحی