نویسنده = محمدرضا پورحسینی
منشاء رفتار اتلافی انرژی های دینامیکی-مکانیکی در مواد لاستیکی

دوره 26، شماره 105، خرداد 1401، صفحه 91-102

10.22034/irm.2022.152949

جواد طولابی؛ محمدرضا پورحسینی؛ محمود رضوی زاده؛ میلاد سعادت تقرودی


پارامترهای موثر برروی مدلسازی ضریب نفوذ کوچک‌ملکول‌ها در سیستم‌های دوجزئی پلیمری

دوره 26، شماره 103، آذر 1400، صفحه 3-17

10.22034/irm.2022.143827

محمد لایقی قلعه سوخته؛ محمدرضا پورحسینی؛ محمود رضوی زاده