نویسنده = محمد لایقی قلعه سوخته
روشهای نوین تمیز کردن قالب تایر

دوره 26، شماره 105، خرداد 1401، صفحه 29-35

10.22034/irm.2022.152943

علیرضا بهزادی؛ طاهره کرامتی؛ محمد لایقی قلعه سوخته؛ ندا مهاجرانی