ارزیابی مقدار حفظ فشار باد تایر

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده نفت و مهندسی شیمی، گروه مهندسی پلیمر

2 عضو هیأت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی پلیمر

چکیده

تنظیم مناسب فشار باد تایر و حفظ آن یکی از عامل‌های مهم تأثیرگذار بر عملکرد تایر و مصرف بهینه‌ی سوخت خودروست. تایری که فشار باد آن کم باشد، نمی‌تواند شکل خود را حفظ کند و در تماس با جاده، تخت‌تر از حد قابل‌قبول خواهد بود. فشار کم باد تایر باعث انحراف بیشتر تایر در زمان چرخش می‌شود که این مسأله گرمای درونی تایر را افزایش داده و سبب افزایش مقاومت غلتشی و افزایش مصرف سوخت تا 5 درصد خواهد شد. عامل‌های گوناگونی چون دما، زمان تنظیم فشار باد، بار اعمال‌شده روی تایر در سرعت‌های بالا و عملکرد تایر در سطح‌های خشک و خیس، عامل‌هایی تأثیرگذار بر فشار باد تایر هستند. در شرایط ایده‌آل، فشار باد تایر در هرماه حدود psi 1 کاهش می‌یابد؛ این بدان معناست که اگر فشار باد تایر برای مدت‌زمان 2 تا 3 ماه تنظیم نشود، ممکن‌ست تایر پس‌ازآن مدت، 2 تا psi 3 کاهش فشار را تجربه کند. ازاین‌رو، به‌منظور اهمیت موضوع، روش‌هایی برای پایش فشار باد تایر ایجادشده‌اند. یکی ازاین‌روش‌ها، سامانه‌ی TPMS است که روشی برخط، برای پایش فشار باد تایرِ نصب‌شده روی خودروست. روش آزمون دیگری به‌نام ASTM F-1112 نیز برای ارزیابی آهنگ کاهش فشار باد تایرها پیش از نصب روی خودرو تعریف شده است. مطالعه‌ی حاضر، مروری بر عامل‌های مؤثر بر کاهش فشار باد تایر و روش‌های ارزیابی مقدار حفظ فشار باد تایر است.

کلیدواژه‌ها


1. Tire tech: Air pressure- Correct, underinflated and overinflated, www.tirerack.com
2. The right tire pressure: Why the maximum isn’t the best, info.kaltire.com
3. Tire pressure monitoring system, www.khodrobank.com
4. Tire tech: Air pressure- Temperature fluctuations, www.tirerack.com
5. Tire tech: Air pressure- Time fluctuations, www.tirerack.com
6. Sivarao T.J.S Anand, M. Warikh, Engineering of tire pressure controllong device: An invention towards successful product development, International Journal of Basic & Applied Sciences, 09 (09), 2009.
7. Tire tech: Air pressure- Load adjustments for high speed driving, www.tirerack.com
8. Tire tech- Air pressure vs. dry performance, www.tirerack.com
9. Tire tech- Air pressure vs. wet performance, www.tirerack.com
10. Determining the right PSI, www.tirereview.com
11. ETRTO, Standards Manual, 2018
12. ASTM F-1112-06a (Reapproved 2010), Standard test method for static testing of tubeless pneumatic tires for rate of loss of inflation pressure
13. Sivaraos M.J. Raguvaran, A.S. Dahlan, K. Kadirgama, M.A. Amran, Air permeability investigation towards automotive tire pressure sustainability and life saving, APRN Journal of Engineering and Applied Sciences, 10 (10), 2015.
14. Walter H. Waddell, ExxonMobil Chemical, Summary- Inflation pressure retention effects on tire rolling resistance, vehicle fuel economy and CO2 emissions, California Air Resources Board, 2008.
15. Walter H. Waddell, ExxonMobil Chemical, 10th worldwide tire survey: Replacement tires, California Air Resources Board, 2008.
16. Matt Wikstorm, What is the optimal tire pressure? Our thinking on rolling resistance has changed, 2017, www.cyclingtips.com
17. Walter H. Waddell, ExxonMobil Chemical, Inflation pressure retention effects on tire rolling resistance and vehicle fuel economy, California Air Resources Board, 2008.