نگاهی به تغییرات پیش روی صنعت تایر در دنیا

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 رئیس کمیته قوانین و استانداردهای انجمن صنفی صنعت تایر، تهران، ایران

2 کارشناس انجمن صنفی صنعت تایر، تهران، ایران

چکیده

این مقاله نگاهی است به تحولات جدید در صنعت تایر دنیا و اقداماتی که صنایع تایرسازی در این زمینه انجام داده‌اند. این تحولات به دو بخش عمده مواد اولیه و مشخصات کیفی محصول تقسیم می‌گردد. در بخش محصول تایر مواردی مانند خودروهای الکتریکی، خودروهای خودران، تایر سبز و تایر غیر بادی و همچنین خواص تایرهای مورد نیاز آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. بخش مواد اولیه نیز در خصوص روش‌های نوین اختلاط مواد اولیه تایر، استفاده از مواد بازیافتی، پایدار، تجدیدپذیر در تایر بحث می‌کند و تغییرات استانداردهای SWR و برچسب تایر (Labeling) را مطرح می‌نماید. در قسمت پایانی نیز آنچه که از نظر صنایع تایرسازی دنیا به عنوان لازمه این تحولات می‌باشد، آورده شده است.

کلیدواژه‌ها


1. Change in the global tire industry, David Show, Oct 2018
2. Tire in Europe, GRB-66-01-Add.1, September 2017
3. Proposal for amendments to the 02 series of amendments to Regulation 117, September 2017
4. Tire technology EXPO 2019
- New European tire labeling regulation, IDIADA
- Lehigh Technologies,2019
- EV Vehicle technology impact(SMITHERS)
- Liquid Mixing by David Show, March 2019