وضعیت ساخت دستگاه‌ها و تجهیزات موردنیاز صنعت تایرسازی (پرس‌های پخت – قالب تایر)

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

مدیر عامل شرکت کاراگستر، تهران، ایران

چکیده

رشد و گسترش صنعت ماشین‌سازی رابطه مستقیم و نزدیکی با رشد صنایع تایرسازی دارد. یکی از ابزارهای بسیار مهم برای تأمین نیاز بازار به تایر خودرو امکان تغییر سریع و کم‌هزینه اندازه و طرح‌ آج تایر تولیدی است. از این‌رو جهت افزایش ساخت قالب در کمترین زمان ممکن، به‌روز شدن تکنولوژی ساخت قالب ضرورت پیدا می‌کند. در این مقاله به بررسی وضعیت ساخت قالب، دستگاه‌ها، و تجهیزات مورد استفاده در صنعت تایر در ایران و جهان پرداخته شده‌است. 

کلیدواژه‌ها


1.Ashcroft, J.; Guide for the Selection of Personal Protective Equipment for Emergency First Responders, National Institute of Standards and Technology, Washington, USA, 2007.