بررسی وضعیت صنعت تایر در کشور چین

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 رئیس کمیته قوانین و استانداردهای انجمن صنفی صنعت تایر، تهران، ایران

2 مدیر راهبرد و TI شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله، در ابتدا چگونگی شکل‌گیری صنعت تایر و انتقال‌فناوری در کشور چین در 5 مرحله موردبررسی قرار می‌گیرد. سپس، به وضعیت تولید خودرو در جهان و وضعیت خودرو چین در سال 2015 و 2016 پرداخته می شود. پس از بررسی صنعت تایر در چین به‌اختصار وضعیت قوانین و محدودیت‌های دولت چین برای صنایع تایرسازی، برنامه‌های استراتژیک صنعت تایر چین، مشوق‌های مالی و مسائل و مشکلات صنعت تایر در چین بررسی می شود. درپایان، وضعیت شرکت Aeolus چین در سال مالی 2015 موردبررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


1. TIRE TECHNOLOGY EXP 2015 -Development of the Tire Market in China - Mr. David Shaw
2. TIRE TECHNOLOGY EXP 2015 - Developments in the Tire Market - Paul Settles
3. Tire Tech Transfer in China - Mr. Wang Aichun - 2016
4. RubberTech China 1998 - The Technology Development of Radial Tyre in China - Mr. Chen Zhihong