مروری بر انواع دوده‌ها به‌منظور ایجاد رسانایی در صنعت لاستیک

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشجوی ارشد مهندسی پلیمر دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

دوده در کنار نقش اصلی‌اش برای تقویت‌کنندگی در صنعت لاستیک به‌منظور دستیابی به رسانایی الکتریکی یا گرمایی لازم نیز در آمیزه‌های لاستیکی استفاده می‌شود. در این مقاله، به بررسی انواع مختلفی از دوده‌ها و تفاوت آن‌ها در بحث رسانایی پرداخته خواهد شد. همچنین، نحوه اختلاط دوده با آمیزه، تأثیر ساختار و اندازه دوده برای ایجاد رسانایی مطلوب بحث خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


1. Studebaker, M. L., Rubber, Chem., Technol., 30, 1401 (1957)
2. Probst, N. and Donnet, J.-B., Proc. Conf. Conducteurs Granulaires, Paris, Oct. 10, 1990
3. Nelson, J. R., presented at 16th Carbon Conf., ACS, San Diego,1983.
4. Carbon additives for polymer compounds, ENASCO conductive carbon black, Timcal, 2014
5. Mixing and Compounding of polymers, Ica Zloczower and Zahey Tadmor, Hanser 1994, page 562
6. Donner, J.-B., Voet, A., Carbon Black -- Physics,Chemistry and Elastomer Reinforcement, Dekker, New York (1976), p.117
7. Thermal Conductivity and Mechanical Properties of Carbon Black Filled Silicone Rubber, Jibin Wang, Qiuying Li, Chifei Wu, and Haiyan Xu. 2013
8. Contribution of Carbon Black to Thermal Conductivity of Natural Rubber, SONG Jun-pinga and MA Lian-xiangb Qingdao, University of Science and Technology, China, 2013
9. Effects of carbon black content and size on conductive properties of filled low-density polyethylene composites, Wiley, 2017