ماشین‌سازی در صنعت تایر

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

مدیرعامل شرکت نوین فناوران ندا، تهران، ایران

چکیده

در اغلب کشورهای توسعه‌یافته، شرکت‌های کوچک صنعتی با رسالت هدایت نقدینگی به سمت تولید و ایجاد اشتغال، نقش کلیدی در توسعه اقتصادی و صنعتی شدن کشور ایفا می‌کنند. طی سال‌های گذشته به همت کارشناسان صنعت تایر شرکت‌های ماشین‌سازی درزمینهٔ بومی‌سازی تجهیزات صنعت تایر فعالیت‌های سازنده‌ای را در ایران به انجام رسانده‌اند که از مهم‌ترین دستاوردهای آن‌ها تولید بیش از نیمی از دستگاه‌ها خط تولید تایر است. در این مقاله، مروری بر نتایج حاصل از عملکرد این شرکت‌ها خواهیم داشت.

کلیدواژه‌ها


1. www.karagostar.com
2. www.nfneg.com
3. www.honargostarazar.com
4. www.nedapardaz.com