افزودنی‌های شیمیایی صنعت لاستیک و توانمندی‌های تولید داخل

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

استادیار پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران، ایران

چکیده

امروزه مصنوعات لاستیکی از جایگاه ویژه‌ای در زندگی بشر برخوردار هستند. افزودنی‌های شیمیایی از اجزاء مهم فرمولاسیون آمیخته‌های لاستیکی به‌حساب می‌آیند که موجب بهبود خواص فیزیکی، مکانیکی و افزایش کارایی محصول می‌شوند. در این پژوهش، با مطالعه و بررسی خصوصیات تعدادی از افزودنی‌های شیمیایی مهم صنایع لاستیک، توانمندی‌ها و ضرورت تولید داخلی آن‌ها معرفی‌شده است.

کلیدواژه‌ها


1. JohnS.Dick,.Rubber Technology compounding and testing for performance,. 2nd Edition,Hanser Publication,.2009
2. Datta R.N,.Rubber Technologist Handbook,.P:167,.2005
3. Rubber Additives Market Trends,,Tranceparency market research, https://www.transparencymarketresearch.com/rubber-additives-market.html,.2019
4. https://www.gminsights.com/industry-analysis/rubber-processing-chemicals-market