ویژگی‌های کاربردی سیلیکای رسوبی در صنعت لاستیک و توانمندی تولید داخلی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

-مدیر تکنولوژی شرکت لاستیک نیکرو گسترش، مدیر عامل شرکت بهسازان لاستیک فخر ایرانیان، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله، به انواع مختلف سیلیکا به ویژه سیلیکای رسوبی، استفاده و کاربردهای آن در صنعت لاستیک و تایر ازجمله بهبود خصوصیات فیزیکی و مکانیکی محصولات لاستیکی و کاهش مقاومت غلتشی تایر اشاره می‌شود. همچنین، مشخصات کیفی سیلیکای رسوبی مانند اندازه و مساحت سطح ویژه ذرات، ساختار و عوامل فعال سطحی و تأثیر این مشخصات بر عملکرد محصول، آمیزه‌کاری و اختلاط آمیزه‌های حاوی سیلیکا، روش تولید سیلیکای رسوبی و مواد اولیه آن و وضعیت تولید داخلی این ماده اولیه موردبررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


1- کتاب Compounding Precipitated Silica in Elastomers نوشته Norman Hewitt سال 2007
2- کتاب Silica Reinforced Tyre Rubbers نوشته Annemieke ten Brinke سال 2002
3- کتاب تکنولوژی جامع لاستیک (هافمن): انتشارات شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک
4- کتاب سیلان پیوند در مرز مشترک: انتشارات شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک
4- جزوات و بروشورهای شرکت‌های بزرگ تولیدکننده سیلیکای رسوبی مانند Evonik، Solvay، PPG و ...