شناسنامه علمی

شناسنامه علمی شماره

چکیده

**سر مقاله (صفحه3)**
(سعید تقوایی)

نگاهی به تغییرات پیش‌روی در صنعت تایر در دنیا (صفحه6)
(ناصر امامی، امیرحسین بیگلری)

وضعیت ساخت دستگاه‌ها و تجهیزات موردنیاز صنعت تایرسازی (پرس‌های پخت – قالب تایر) (صفحه16)
(ابراهیم عصمتی)

استفاده از شیوه‌های مکانیزه برای بهره‌برداری مؤثر از سیستم‌های مدیریت کیفیت در صنعت تایر (صفحه24)
(رحیم رحمانی)

بررسی وضعیت صنعت تایر در کشور چین (صفحه37)
(ناصر امامی، سارا انصاری)

مروری بر انواع دوده‌ها به‌منظور ایجاد رسانایی در صنعت لاستیک (صفحه49)
(علی عباسیان، حمیدرضا صباغی)

ماشین‌سازی در صنعت تایر (صفحه60)
(امیرسعید صنعتکار)

افزودنی‌های شیمیایی صنعت لاستیک و توانمندی‌های تولید داخل (صفحه65)
(سید مهرداد جلیلیان)

ویژگی‌های کاربردی سیلیکای رسوبی در صنعت لاستیک و توانمندی تولید داخلی آن (صفحه75)
(ابراهیم قربانی)

مطالعه‌ی اثر انواع کائوچوهای SBR پرشده با سیلیکا بر ویژگی‌های فیزیکی-مکانیکی و پیش‌بینی مقاومت غلتشی به کمک ویژگی‌های رئولوژیکی (صفحه84)
(ماجد امینی)

بررسی روغن پالم اپوکسید شده به عنوان کمک فرایند و فعال‌کننده‌ی سبز در آمیزه‌های لاستیکی (صفحه92)
(امین ایران‌پور، حامد بروستان)

اثر پودر لاستیک بازیافتی به دست آمده از تایرهای فرسوده، بر خواص مکانیکی و حرارتی کامپوزیت‌های لاستیکی زمانمند شده بر پایه BR/SBR/WRP 101(صفحه101)
(فرشته مطیعی، فهیمه سادات مصطفوی نیشابوری، علی اسمعیلی)

استحصال کائوچوی طبیعی از گیاهان جدید (آیا بالاخره در ایران امکان تولید کائوچوی طبیعی و لاتکس وجود خواهد داشت ؟) (صفحه113)
(مجید امانعلی‌خانی)