شناسنامه علمی

شناسنامه علمی شماره

چکیده

علمی و فنی
فرآیند غلطک‌کاری: آشنایی و مدل‌سازی  
(عطااله کامیابی، محمد‌مهدی کامیابی)

لیگنین پرکننده‌ای تقویت‌کننده در آمیزه‌های لاستیکی
(علی نیک اختر)

بررسی تجربی و نظری ساختار میکروسکوپی، سینتیک پخت و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت‌های برپایه لاستیک نیتریل بوتادین کربوکسیله/رزین اپوکسی تقویت شده با هالوسیت نانوتیوب   
(سید محمدرضا پرن، قاسم نادری، الناز موحدی‌فر، محمدرضا صائب)

مروری بر کاربرد‌های نانو ذرات الاستومری شبکه‌ای شده   
(محمدرضا کلایی، محمدحسین کرمی)

شبیه‌سازی توزیع دمایی ناشی از اتلاف انرژی در تایر رادیال باری    
(مرتضی رشیدی مقدم)

اقتصادی

تبیین متغیرهای مالی موثر در پیش بینی درماندگی مالی: کاربرد شبکه عصبی مصنوعی  
(حمید رحیمی، مهرزاد مینویی، محمدرضا فتحی)


مدیریتی

تحلیل تأثیر مدیریت کیفیت جامع و گرایش به کارآفرینی بر عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط 
(احسان مسعودی)

مدیریت کیفیت جامع قرن بیست و یکم: پارادایم تکوینی   
(احسان مسعودی، قاسم بهرامی‌کیا)