واکاوی مدیریت زنجیره تامین دیجیتال (روند توسعه آینده)

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی ، مدیریت تولید و عملیات ، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

فن‌آوری‌های دیجیتالی جدید در حال آماده‌سازی هستند تا تقریباً همه زمینه‌های آن‌چه ما "فرآیندهای تجاری سنتی" می‌نامیم را مختل کنند. مدیریت زنجیره تأمین (SCM) به‌عنوان اولویت اصلی تجارت تقریباً هر شرکت تولیدی ، خود را در مرکز این دوره دیجیتالی آینده قرار می‌دهد.تامین‌کنندکان، شرکا ، شرکت‌ها و نمایندگی‌های زنجیره تأمین از اطلاعات استفاده می‌کنند ، اطلاعات را با دیگران تولید و به اشتراک می‌گذارند. این انجمن‌ها منجربه بروز بسیاری از چالش‌ها و فرصت‌ها در زنجیره تأمین می‌شود. زنجیره تأمین دیجیتال یک فرایند هوشمند ، ارزش محور و کارآمد برای تولید اشکال جدید درآمد و ارزش کسب و کار برای سازمان‌ها و بهره‌گیری از روش‌های جدید با روش‌های نوین فن آوری و تحلیلی است. زنجیره تامین دیجیتال در مورد نحوه مدیریت فرآیندهای زنجیره تأمین با طیف گسترده ای از فناوری‌های نوآورانه است. هدف از این مقاله ، ارائه چارچوبی برای زنجیره تأمین دیجیتال (DSC) است. این مقاله با استفاده از یک رویکرد ادبیات ، بر اساس عناصر اصلی صنعت 4.0 ، ابعاد زنجیره تأمین و ادبیات نوظهور مربوط به زنجیره تامین دیجیتال ، به ایجاد یک چارچوب یکپارچه برای زنجیره تامین دیجیتال می‌پردازد. در واقع در این مقاله یک چارچوب توسعه برای زنجیره تامین دیجیتال ارائه می‌شود که اهمیت زنجیره تامین دیجیتال را نشان می‌دهد. نتایجی‌که این تحقیق درباره زنجیره تامین دیجیتال ارائه می‌دهد برای پاسخ به سؤالاتی از قبیل وضعیت فعلی زنجیره تامین دیجیتال در مطالعات دانشگاهی و صنعتی و همچنین پیشرفت‌های آینده مدیریت زنجیره تامین دیجیتال مناسب می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


[1]. Farahani P., Meier C., Wilke J. (2017) Digital Supply Chain Management Agenda for the Automotive Supplier Industry. In: Oswald G., Kleinemeier M. (eds) Shaping the Digital Enterprise. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-40967-2_8.
[2]. Farahani P, Meier C, Wilke J (2015b) A vision on a digital supply chain management. 360 Bus Transform J (13).
 
[3]. Chandra C, Grabis J (2007) Supply chain configuration: concepts, solutions, and applications. Springer, New York, NY.
 
[4]. Meier C (2014) Digital supply chain management. In: Uhl A, Gollenia LA (eds) Digital enterprise transformation. A business-driven approach to leveraging innovative IT. Routledge, London.
 
[5]. Hoberg P, Krcmar H, Oswald G, Welz B (2015) Research Report: skills for digital transformation. SAP SE and Techical University of Munich, Germany.
 
[6]. Porter M (1998) Competitive advantage: creating and sustaining superior performance. The Free Press, New York, NY.

[7]. M.Nasiri, J. Ukko, M. Saunila, T. Rantala ,(2020) Managing the digital supply chain: The role of smart technologies , Technovation,https://doi.org/10.1016/j.technovation.2020.102121.

[8].I. Ehie, L. Miguel D.Ferreira ,(2019), Conceptual Development of Supply Chain Di