مطالعه‌ رفتار پخت، خواص مکانیکی و حرارتی آمیزه‌ لاستیک نیتریل/رزین فنولیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

لاستیک NBR یک لاستیک قطبی بوده و در تماس با بنزین، روغن یا چربی ها متورم نمی گردد. همچنین این لاستیک مقاومت خوبی در مقابل نفوذ گازها از خود نشان می‌دهد. رزین های فنولیک دارای خواص مکانیکی و همچنین مقاومت حرارتی، الکتریکی، شیمیایی و مقاومت در برابر شرایط آب و هوایی برتری نسبت به سایر رزین ها می باشد. آمیزه‌های NBR/Phenolic خواص حرارتی، چسبندگی و کاربردی قابل توجهی دارد. در این مطالعه، مشخصات پخت، خصوصیات مکانیکی و حرارتی آمیزه‌ی NBR/Phenolic حاوی مقادیر مختلف رزین فنولیک بررسی شد. نتایج نشادن داد که، سرعت پخت آمیزه ها با افزایش مقدار رزین فنولیک افزایش یافت و همچنین زمان پخت آمیزه‌ها نیز کاهش پیدا کرد. در بررسی خصوصیات مکانیکی، مدول کششی (در 100 ازدیاد طول) نمونه ها با افزایش میزان رزین بالا رفت و متعاقباً ازدیاد طول در شکست با روند کاهشی مواجه شد. همان‌ طور که انتظار می‌رفت، نمونه‌ها با افزودن رزین سخت تر شده و کمیت سختی آن ها با استفاده بیشتر از رزین فنولیک افزایش نشان داد. همچنین مشاهده شد که با افزایش میزان این رزین در آمیزه NBR/Phenolic، سایش حرارتی نمونه‌ها کاهش و مقاومت شعله بهبود یافت. ضمن آن که، هدایت گرمایی با افزایش مقدار رزین، کمتر شد.

کلیدواژه‌ها