بررسی روش‌های اندازه‌گیری، مدل‌سازی و عوامل مؤثر بر نویز و ارتعاشات حفره تایر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی خودرو، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی خودرو، طبقه سوم

چکیده

تأکید بر فضای داخلی آرام در بازار طراحی رقابتی خودرو، موضوع بسیار مهمی است. میزان نویز داخلی خودرو بر اساس نیازهای مشتری تنظیم می­گردد و مشخصات نویز و ارتعاش خودرو، بر روی تصمیم خریدار خودرو تأثیر می‌گذارد. یکی از منابع مهم ایجاد نویز در خودرو، تایر می­باشد که با پیشرفت و برقی­شدن خودروها، بسیار اهمیت یافته و محققان در تلاش هستند تا این نویز را به حداقل برسانند. بخش مهمی از نویز تایر، مربوط به ارتعاشات داخلی موجود در حفره تایر است که نویز حفره تایر را به وجود می­آورد. در این مقاله، روش­هایی برای اندازه­گیری نویز و ارتعاشات در حفره تایر به‌منظور شناخت و بررسی این نویز و انجام تحقیق­های بعدی بر روی آن، بیان شده است. همچنین تحقیقاتی در مورد مدل‌سازی نویز و ارتعاش حفره تایر نیز به انجام رسیده است. برای یافتن راهکارهای مناسب برای کاهش نویز حفره تایر، لازم است تا پارامترهای مؤثر بر آن، به طور کامل شناسایی و مطالعه شود و بر روی عواملی که باعث افزایش یا کاهش این نویز می­شود، مطالعه جامعی صورت گیرد. به همین دلیل در این مقاله، پارامترهای مؤثر بر نویز و ارتعاشات حفره تایر نیز موردمطالعه قرار گرفته است. این مطالعات به‌منظور شناخت نویز و ارتعاشات حفره تایر و یافتن راهکارهای لازم برای کنترل آن و انجام مطالعات بعدی ضروری است و به همین دلیل در این مقاله سعی شده است به همه‌ی ابعاد آن به طور مبسوط پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها