گوگرد و عامل های ایجاد اتصال عرضی بدون گوگرد در آمیزه های لاستیکی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 محقق/شرکت طنین پیک سبلان(بتا)،اردبیل

2 مدیر عامل شرکت طنین پیک سبلان اردبیل

10.22034/irm.2022.167631

چکیده

تبدیل مولکول‌های بلند الاستومر به یک شبکه الاستومری به وسیله تشکیل اتصال‌های عرضی، ولکانیزاسیون نامیده می‌شود. برای تشکیل اتصال‌های عرضی، استفاده از عامل‌های ولکانیزاسیون ضروری است. این عامل‌های ولکانیزاسیون غالباً گوگرد، پراکسید و برخی اوقات سایر عامل‌های ویژه ولکانیزاسیون یا تشعشع پرانرژی هستند. تا وقتی‌که مولکول‌ها به یکدیگر متصل نشده‌اند، تقریباً به طور آزادانه می‌توانند حرکت کنند، به ویژه در درجه حرارت‌های بالا (حرکت ماکرو - براونی)1 که در این حالت، ماده در واقع به صورت یک پلاستیک است. با تشکیل اتصال‌های عرضی، الاستومر از حالت ترمو پلاستیک به حالت ترمو الاستیک تبدیل می‌شود. تعداد اتصال‌های عرضی که در یک الاستومر ایجاد می‌شود (درجه ولکانیزاسیون) به مقدار عامل ولکانیزاسیون، میزان فعالیت آن و مدت واکنش بستگی دارد. خواص یک الاستومر ولکانیزه شده تا حدود زیادی به نوع و تعداد اتصال‌های عرضی آن بستگی دارد به این مفهوم که هر چه اتصال‌های عرضی بیشتری در الاستومر ایجاد شود، آمیزه لاستیکی ولکانیزه شده، محکم‌تر (سفت‌تر)2 شده و میزان نیروهای تنشی لازم برای ایجاد یک تغییر شکل مشخص در آن افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات