مروری بر تشخیص خودکار عیوب تایر با استفاده از تصاویر اشعه ایکس

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 کارشناس مطالعات فناوری مرکز تحقیقات صنایع لاستیک ایران

2 گروه مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز

3 کارشناس آموزش و روابط عمومی شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک

10.22034/irm.2023.386855.1215

چکیده

امروزه با توجه به بازار رقابتی فروش لاستیک، افزایش کیفیت انواع محصولات تولیدی هدف اصلی کارخانه های تایر سازی است، از طرفی کیفیت تایر با تضمین سلامت سرنشینان خوردو رابطه مستقیم دارد. تحقیق ها نشان داده است که عیوب تایر یکی از عوامل اصلی در تصادفات جاده ای می باشد. به عبارت دیگر کیفیت تایر به ایمنی و سلامت انسان مرتبط می شود و دارای ضریب تاثیر زیادی می باشد. از این رو بازرسی تایر یک مسئله مهم و به روز برای محققان و تولید کنندگان تایر در جهت افزایش ایمنی مشتریان می باشد. در حال حاضر در بیشتر کارخانجات تولیدی تایر، مشخص کردن عیوب محصولات و جداسازی تولیدات معیوب از تولیدات سالم اکثرا توسط کارگران ماهر و آموزش دیده انجام میشود. که این وضعیت علاوه بر اینکه به نیروی انسانی و زمان طولانی نیاز دارد، دارای بازدهی خوبی نیز نمیباشد. بنابراین با بازرسی تایر خودرو با پردازش تصاویر رادیوگرافی و آشکارسازی عیوب تایر و دسته بندی آنها به صورت خودکار، راندمان خط تولید افزایش یافته و کیفیت لاستیک های تولیدی بهبود مییابد. تست x-ray یکی از مهمترین تستها جهت آشکارسازی عیوبی است که توسط چشم انسان قابل تشخیص نیست. با توجه به اینکه بررسی تصاویر x-ray توسط اپراتور فرایندی زمانگیر و هزینه بر است لذا استفاده از بینایی ماشین و یادگیری ماشین امری مهم در این صنعت به شمار می رود. در این مطالعه به منظور تشخیص عیوب تایر در تصاویر x-ray بر اساس تکنیک های پردازش تصویر پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات