بررسی مزایای استفاده از باد نیتروژن در تایر خودرو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس اداره‌ی مهندسی صنایع، شرکت تولیدی لاستیک دنا

چکیده

مزایای استفاده از باد نیتروژن در خودروهای سواری، وانتی و باری، کاهش اکسیداسیون لایه‌های تایر و کاهش نرخ از دست دادن فشار باد تایر است. در این مقاله با استناد به پژوهش‌های آزمایشگاهی و آزمون‌های عملی که در این زمینه انجام شده، تأثیرگذاری استفاده از باد نیتروژن بر دو عامل مذکور اثبات شده است. در ادامه دو نکته کاربردی مهم (شامل خلوص موردنیاز نیتروژن در تایر و الگوی بهینه استفاده از آن) اشاره شده است که می‌تواند در برخی موارد هزینه‌ی بالاتر استفاده از باد نیتروژن نسبت به هوای فشرده را توجیه کند و مشکل عدم دسترسی به آن در تمام موقعیت‌ها را به‌عنوان یک پارامتر منفی حذف کند.

کلیدواژه‌ها


1. Baldwin, J. M., Bauer, D. R., & Ellwood, K. R. (2004). Effects of Nitrogen Inflation on Tire Aging and Performance. Meeting of the Rubber Division. MI: American Chemical Society Grand Rapids.
2. Daws, J. W. (2010). Nitrogen Inflation for Passenger Car and Light Truck Tires. Meeting Of Tire Society. Akron,OH.
3. Daws, J. W. (2010). Practical Aspects of Nitrogen Tire Inflation. International Tire Exhibition and Conference. Cleveland,OH.
4. Daws, J. W. (2012). Nitrogen Tire Inflation: When Does the Tire Really Need it? International Tire Exhibition and Conference. Clevend,OH.
5. Good Year Company. Tire Inflation. In Radial Truck Tire And Retread Service Manual (pp. 37-42).
6. NHTSA. (2005). 12 & 15 Passenger Vans Tire Pressure Study. Washington: US Department of Transportation,HS 809 846.
7. NHTSA. (2012). Tire-Related Factors in the Pre-Crash Phase. Washington: US Department of Transportation,HS 811 617.
8. Road Safety Solutions. (2009). The Role of Tire Pressure in Vehicle Safety, Injury and Environment. ACN 062 341 262.
9. Rubber Association of Canada. (2014). Inflating Your Tire With Nitrogen. Retrieved from Be Tire Smart.Ca: http://www.betiresmart.ca
10. Sperberg, L. R. (1996). Million Mile Truck Tires – Available Today. El Paso,Texas: Probe Forensic and Testing Laboratory.
11. United States Government Accountability Office. (2007). Underinflated Tires in the United States. Washington: GAO-07-246-R.