شناسنامه علمی نشریه دوره 21، شماره 85، بهار 1396

شناسنامه علمی شماره


*سرمقاله* 

1- چالش جدید پیش روی تأمین‌کنندگان تایر خودرو سازان خارجی در زمینه‌ی کیفیت    (صفحه‌ی  3)

(سید عبدالرزاق تفرشی حسینی)

 

*مقالات علمی- فنی* 

2- بررسی ارتباط ریخت‌شناسی و رفتار ویسکوالاستیک در نانوکامپوزیت‌های با پایه‌ی کائوچو و حاوی ذرات نانو رس     (صفحه‌ی  6)
(سمیه محمدیان گزاز)

3- بررسی مزایای استفاده از باد نیتروژن در تایر خودرو     (صفحه‌ی  13)
(زهرا منصوری)

4- مدل‌سازی و شبیه‌سازی تایر خودرو روی سطح استوانه‌یی     (صفحه‌ی  23)
(صیاد نصیری، پیمان رستمی، اسماعیل زارع، علی رهبر و بیژن معاونی)

5- کاربرد طراحی آزمایش و تحلیل آماری در آمیزه‌کاری لاستیک؛ مطالعه‌ی موردی بهینه‌سازی فرمول رویه‌ی تایر با رویکرد سطح پاسخ     (صفحه‌ی  34)
(مهدی شیوا و حسین وارسته)

6- مطالعه‌ی تأثیر نسبت گوگرد به شتاب‌دهنده بر مشخصات پخت و رفتار مکانیکی گونه‌های مختلف SBR      (صفحه‌ی  47)
(سمیه محمدیان گزاز)

 

*مقالات مدیریتی*

7- الگوی تدوین برنامه‌ی بازاریابی الکترونیکی بر اساس چارچوب برنامه‌ریزی SOSTAC (مورد مطالعه: صنعت تایر ایران)     (صفحه‌ی  52)
(پرویز معصومیان)

8- بررسی وضعیت سرمایه‌ی فکری، یادگیری مادام‌العمر و ویژگی‌های کارآفرینی کارکنان کارخانه‌ی کویرتایر شهر بیرجند     (صفحه‌ی  71)
(راضیه نصراللهی و علی عسگری)

9- اندازه‌گیری اثربخشی کارکنان     (صفحه‌ی  81)
(پیمان عزتی)