قانون ریچ و تایر سبز

نوع مقاله : دیدگاه

نویسنده

رئیس کمیته‌ی سیاست‌گذاری و ترویج استاندارد انجمن صنفی صنعت تایر

چکیده

قانون ریچ (REACh)(1) قانون ثبت، ارزیابی، صدور مجوز و محدودیت‌های استفاده از مواد شیمیایی است که از ابتدای ژوئن 2007 میلادی در اتحادیه‌ی اروپا به‌مرحله‌ی اجرا درآمد. با توجه به قانون ریچ میزان هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای
(PAH)(2) که در روغن‌های مورداستفاده در فرایند تولید لاستیک به‌کار می‌رود، محدود می‌شود.

کلیدواژه‌ها