قانون ریچ و توسعه‌ی صادرات

نوع مقاله : دیدگاه

نویسنده

مدیرعامل شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک

چکیده

نکته‌های قابل‌تأمل و تأثیرگذار بر توسعه‌ نیافتن صادرات در صنعت تایر بسیارند و پیش از پرداختن به آن‌ها پرسش‌هایی مطرح‌اند که پاسخ آن‌ها در یافتن راه‌حل‌ها بسیار مؤثرند، ازجمله پرسش‌های زیر:
- تراز تجاری صنعت تایر (توازن تأمین و تقاضا) درحال‌حاضر و در افق 1400 چگونه است؟
- جایگاه صادرات در راهبرد شرکت‌های تایرسازی داخلی چیست؟
- اصلی‌ترین مانع‌های توسعه‌ی صادرات در صنعت تایر ایران کدم‌اند؟
- و درنهایت این‌که پتانسیل صادراتی و بازارهای هدفِ صادرات صنعت تایر ایران کدم‌اند؟
.........................

کلیدواژه‌ها