قانون ریچ و تأثیر آن بر صنایع پایین‌دستی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

کارشناس مطالعات فناوری و استاندارد شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک، تهران، ایران

چکیده

قانون ریچ که به‌عنوان الزام‌آورترین قانون در اتحادیه‌ی اروپا شناخته‌شده است، به‌تدریج کل کشورهای دنیا را دربرخواهد گرفت، زیرا استفاده نکردن از مواد شیمیایی پرخطر، یک نیاز انکارناپذیر برای حفظ سلامت انسان و محیط‌زیست است. بر اساس این قانون که به‌مرور درحال به‌روزرسانی‌ست، فهرستی از مواد شیمیایی پرخطر که ممنوع اعلام شده و هم‌چنین فهرست مواد پرخطرِ بااهمیت بسیار بالا (SVHC) منتشرشده است. آژانس مواد شیمیایی اروپا (ECHA)که بازوی اجرای قانون ریچ در اتحادیه‌ی اروپاست، این دو فهرست را در سایت خود به‌اشتراک گذاشته است. این مواد طیف گسترده‌ای از مواد شیمیایی را دربرمی‌گیرد که کالاها یا ترکیب‌های دارای این مواد، مستلزم رعایت محدودیت‌هایی هستند. دراین ‌بین شرکت‌های پلاستیک‌سازی و لاستیک‌سازی، به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت‌های صنایع پایین‌دستی، به‌شدت تحت تأثیر این قانون هستند. این شرکت‌‌ها باید برخی از مواداولیه‌ی خود را با مواداولیه‌‌ی ایمن برای محیط‌زیست و سلامت انسان جای‌گزین کنند تا بتوانند مجوز واردات به اتحادیه‌ی اروپا را داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


1. echa.europa.eu/guidance-documents/guidance- on- reach.
2. echa.europa.eu/addressing- chemicals- of- concern/authorization.
3. echa.europa.eu/support/qas- support.
4. echa.europa.eu/addressing-chemicals- of-concern/authorisation/recommendation- for- inclusion- in- the authorization- list/authorization- list.
5. echa.europa.eu/en/regulations/reach/authorisation/applications-for-authorisation/authorisation- process/steps
6. echa.europa.eu/addressing- chemicals- of- concern/restrictions/list- of-restrictions.
7. echa.europa.eu/regulations/reach/restriction.
8. echa.europa.eu/regulations/reach/authorization/the- candidate- list.