روغن‌های فرایندی و قانون ریچ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد شیمی آلی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 مدیر خدمات فنی و مهندسی شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک، تهران، ایران

چکیده

نرم‌کننده‌ها که روغن فرایندی نیز نامیده می‌شوند، افزودنی‌هایی معمولاً با وزن مولکولی کم هستند. با استفاده از نرم‌کننده، علاوه بر بهبود پخش پُرکننده/ کاهش چگالی آمیزه و بهبود فرایندپذیری، ویژگی‌های آمیزه‌ی لاستیکی پخت‌شده و درنتیجه، ویژگی‌های پلیمرها و محصولات لاستیکی به‌دست‌آمده، تحت‌تأثیر قرار می‌گیرند. نرم‌کننده‌های موردمصرف در کائوچوها را می‌توان به نرم‌کننده‌های هیدروکربنی و نرم‌کننده‌های غیرهیدروکربنی تقسیم‌بندی کرد. پرکاربردترین نوع روغن‌های نفتی در صنایع تایر، روغن‌های آروماتیک با درصد بالای ترکیب‌های چند حلقه‌ای هستند که به روغن‌های پُرآروماتیک معروف‌اند. ترکیب‌های آروماتیک چندحلقه‌ای سرطان‌زا هستند و تهدیدی برای سلامت و محیط‌زیست محسوب می‌شوند. ازاین‌رو، بر اساس قانون ثبت، ارزیابی، صدور مجوز و محدودیت‌های استفاده از مواد شیمیایی (REACh)(1) اتحادیه‌ی اروپا، منع استفاده از این ‌روغن‌ها، به‌ویژه در آمیزه‌ی رویه‌ی تایر، از سال 2010 میلادی در کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا اجرایی شده است. ترکیب‌های آروماتیکی موجود در RPO حاوی آروماتیک‌های زیان‌آور است که معمولاً میزان این ترکیب‌های زیان‌آور در این نوع روغن بیش از 20 درصد است. بر اساس استانداردهای محیط‌زیستی اروپا، میزان مجاز این ترکیب‌های زیان‌آور باید به کمتر از 3 درصد برسد؛ بنابراین شرکت‌های تولیدکننده‌ی تایر و مواد اولیه‌ی مصرفی باید شرایط خود را برای رسیدن به این ویژگی‌ها فراهم کنند.

کلیدواژه‌ها


1. نشریه‌ی صنعت لاستیک ایران، سال شانزدهم. شماره‌ی 66، عباسیان و همکاران. صفحه‌ی 47-31- سال 1391
2. Iranol.ir
3. گری جیمز- اچ، هندرو گلن ای، ترجمه‌ی سید مهبد مهدی بصیر، محمدباقر پور سید، گیتی ابوالحمد، پالایش نفت (فناوری و اقتصاد) مرکز نشر دانشگاهی، 1380
4. HA Oils in Automative Tires; Kemi Report; 5; 2003
5. ISO 21461; Rubber- Determination of the aromaticity of oil in vulcanized rabber compounds
6. Joona Marika; Non- Carcinogenic Tire Extender Oils Providing Good Dynamic Performance; Rubber World; January 2007; 15-18
7. Dasgupta Saikat et al; Eco-friendly Processing Oil: Anew Tool to Achieve the Improved Mileage in Tire Tread; Polymer Testing; 28; 2009; 251- 263
8. برد کالین، ترجمه‌ی منصور عابدینی، شیمی محیط‌زیست، مرکز نشر دانشگاهی، 1378
9. www.Thefreelibrary.com/Tire Technology
10. Occupational Safety and Health Administration (OSHA)
11. Environmental Protective Agency
12. Available from: http://en.wikipedia.org/wiki/Registration,_Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals# cite note- 4.
13. Step- by- step guide to the REACh Regulation, version 6, March 2009, Premier Farnell
14. REACh cataluge on "What should your company know?" by Erupian Chemical Agency
15. REACh Legislation, Article 8, only represntative of a non- community manufacturer
16. State of knowledge report for tire material and tire wear particles, July 2008, prepared by ChemRisk Inc. and IDK inc.
17. tps://www.mdsystem.com/magnoliaPublic/en/public/list.html
18. Dasgupta Saikat et al; Characterization of Eco- friendly Processing Aids for Rubber Compound; Polymer Testing; 26; 2007; 489-500
19. Dasgupta Saikat et al; Characterization of Eco-friendly Processing Aids for Rubber Compound; part 2; Polymer Testing; 27; 2008; 277- 283
20. Rangstedt Morika; Getting a Grip on Future Tire; Tire Technology International 2009; 98-99
21. Null Volker; Safe Process Oils for Tires with Low Environmental Impact; KGK 52; Nr.12; 1999; 799-804
22. Null Volker; Rubber Tests with Safer Extender Oils; Tire Technology International 1999; 21-25
23. Mobil Europe Lubricants Limited; Oils without Labels Safer Process Oils for Extension and Plasticization; Tire Technology International; 1999; 10-12
24. Bowman M. et al; The Influence of Non-Toxic Extender Oil on SBR Performances; KGK 57; Nr.1-2; 2004
25. Joona Marika; Making More Eco-friendly Tires; Nynas Naphthenics Magazine; 2; 2003; www.nynas.com
26. Kuta A. et al; Dynamic Mechanical Properties of Rubber with Standard Oils and with Low Content of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons; KGK; April 2010V 120-122
27. Cassrerly Edward; Rasco Jimmy; Control and Testing for Compliance with REACHPAH regs for Extender Oils; Tire Technology International; 2011; 100-102
28. IP346- Determination of polycyclic aromatics in unused lubricating base oils and asphaltene free petroleum refractive index method
29. www.stro.se/english/Q&A.; European Association of the rubber industry
30. Base Oils Handbook; Nynas Naphthenics AB; Sweden; 2001