دوده و قانون ریچ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیر آزمایشگاه شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک،‌ تهران، ایران

چکیده

پرکننده‌ها موادی با ذره‌های بسیار کوچک هستند که به مواد گوناگون اضافه می‌شوند تا ویژگی‌های آن را تغییر داده یا قیمت آن را کاهش دهند. یکی از پرکننده‌های تقویت‌کننده‌ی بسیار مهم در صنعت لاستیک‌سازی، دوده است.
ترکیب شیمیایی دوده و ساختمان و ذره‌های دوده نقش بسزایی در تقویت ویژگی‌های آمیزه‌های لاستیکی دارد. دوده معمولاً طی 5 فرایند مختلف تولید می‌شود که از میان آن‌ها روش کوره‌ای یا حرارتی دارای اهمیت بیشتری‌ست. در فرایند تولید دوده، در اثر سوخت ناقص روغن، ترکیب‌های بنزوپایرن بر روی سطح دوده باقی خواهد ماند که ازنظر میزان مجاز تعیین‌شده در قانون ریچ (REACh)(1)، باید مورداندازه‌گیری قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


1- کتاب پرکننده‌ها، نگرشی بر خواص و موارد استفاده‌ی آن‌ها در صنعت لاستیک- ترجمه و تألیف شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک- سال 1377
2- مقاله‌ی خط تولید دوده‌ی صنعتی- نوشته‌ی آقای حمیدرضا سهیلی فرد- سال 1392