معرفی آژانس مواد شیمیایی اروپا (ECHA)

نوع مقاله : گزارش

نویسنده

مدیر آزمایشگاه شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک،‌ تهران، ایران

چکیده

در راستای تحقق و اجرای قانون ریچ (REACh)(1) که برای حفظ سلامت و محیط‌زیست تدوین‌شده است، سازمان یا آژانس مواد شیمیایی اروپا (ECHA)(2)، این قانون را تحت‌پوشش قرار داده و مرحله‌های ثبت و ارزیابی و صدور مجوز و محدودیت‌های مواد شیمیایی که به مقیاس یک تن یا بیشتر در سال در اتحادیه‌ی اروپا تولید یا وارد می‌شود را ‌کنترل می‌کند. ازاین‌رو تمامی تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد شیمیایی و هم‌چنین مواد تبدیلی ازجمله تایر، باید در جهت اجرای قانون ریچ و به کمترین حد رساندن سمی بودن مواد اولیه‌ی مصرفی که باعنوان فهرست مواد با اهمیت بسیار بالا (SVHC)(3) توسط سازمان ECHA تهیه شده و موجود است، عمل کنند.

کلیدواژه‌ها


ندارد