تأثیر قانون ریچ بر قیمت تمام‌شده‌ی تایر رادیال سواری

نوع مقاله : گزارش

نویسندگان

1 کارشناس تدوین راهبرد گروه صنعتی بارز؛

2 کارشناس آینده‌نگاری فناوری گروه صنعتی بارز

چکیده

قیمت مواد مستقیم مصرفی، بیشترین سهم را از اجزای بهای تمام‌شده‌ی تایر به‌خود اختصاص می‌دهد و تغییرهای بهای آن به‌طورمستقیم بر رقابت‌پذیری تولیدهای یک برند اثر می‌گذارد. با توجه به اهمیت این موضوع، یادداشت حاضر، با تمرکز بر بررسی “تأثیر قانون ریچ (REACh)(1)، بر افزایش هزینه‌ی مواد مستقیم مورداستفاده در تولید تایر رادیال سواری” تدوین‌شده است.
در صنعت تایر نیز همانند صنایع دیگر قیمت مواداولیه، تأثیر مستقیمی روی قیمت تمام‌شده‌ی محصول نهایی دارد و نوسان‌ها و تغییرهای بهای آن بر رقابت‌پذیری محصولات یک برند تأثیر می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها


ندارد