گزارش کمیته‌ی دائمی سیاست‌گذاری و ترویج قانون‌ها و استانداردهای انجمن صنفی صنعت تایر ایران

نوع مقاله : گزارش

نویسنده

رئیس کمیته‌ی سیاست‌گذاری و ترویج استاندارد انجمن صنفی صنعت تایر

چکیده

با توجه به اهمیت قانون ریچ (Reach)(1) و الزامی شدن اجرای این قانون‌ از سال 2008 میلادی در اتحادیه‌ی اروپا و هم‌چنین با توجه به لزوم بررسی این قانون‌ها و استانداردهای آن در ایران، آقای دکتر تقوایی- مدیرعامل شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک و عضو کمیته‌ی دائمی سیاست‌گذاری و ترویج قانون‌ها و استانداردهای انجمن صنفی صنعت تایر ایران، پیشنهاد بررسی و تدوین استانداردهای مرتبط با قانون ریچ، و تشکیل یک کمیته‌ی فرعی با عنوان کمیته‌ی ریچ در زیرمجموعه‌ی کمیته‌ی سیاست‌گذاری و ترویج قانون‌ها و استانداردهای انجمن را به انجمن ارائه کرد. این پیشنهاد مورد تصویب هیأت مدیره‌ی انجمن صنفی صنعت تایر قرار گرفت و مقرر شد جلسه‌های این کمیته، به‌صورت دائمی، در زیرگروه کمیته‌ی استاندارد انجمن برگزار شود. در ادامه ‌شرح کوتاهی از فعالیت‌های کمیته‌ی سیاست‌گذاری و ترویج استاندارد از زمان تشکیل تاکنون می‌آید.

کلیدواژه‌ها


ندارد