دوره‌ی آموزشی یک روزه‌ی “ نگرش‌های نوین در ارزیابی مواد اولیه با نگاه ویژه به قانون ریچ”

نوع مقاله : گزارش

نویسنده

مدیر آزمایشگاه شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک،‌ تهران، ایران

چکیده

شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک در راستای هدف‌های آموزشی خود و درجهت ارتقای سطح آشنایی و مهارت کارکنان شرکت‌های تایرسازی با قانون‌ها و استانداردهای موجود در دنیا، دوره‌ی یک روزه‌ی “نگرش‌های نوین در ارزیابی مواد اولیه با نگاه ویژه به قانون ریچ (REACh)(1)” را برنامه‌ریزی و در روز 24 مهر ماه سال جاری در محل شرکت مهندسی اجرا کرد. در این دوره‌ی آموزشی که جمعی از کارشناسان شرکت‌های تایرسازی حضور داشتند، آقای دکتر سعید تقوایی- مدیرعامل شرکت مهندسی، مطالب جامعی درباره‌ی قانون “ثبت، تأیید، و محدودیت‌های شیمیایی” که به REACh موسوم است، و الزام‌های این قانون مطرح کرد.

کلیدواژه‌ها


ندارد