شناسنامه علمی نشریه دوره 22، شماره 87، پاییز 1396

شناسنامه علمی شماره*سخن سردبیر*

1- قانون ریچ (REACh)؛ اماها و اگرها 3
(دکتر سعید تقوایی)


*دیدگاه*

2- مروری بر قانون ریچ و الزام‌های آن دررابطه با صادرات محصولات به کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا 5
(دکتر ساسان طالب نژاد)

3- قانون ریچ و محیط‌زیست 9
(دکتر آرش مرادزادگان)

4- قانون ریچ و تایر سبز 12
(ناصر امامی)

5- قانون ریچ و توسعه‌ی صادرات 16
(دکتر سعید تقوایی)

 


*مقالات علمی فنی*

6- آشنایی با قانون ریچ 20
(مینا سقایی)

7- قانون ریچ و تأثیر آن بر صنایع پایین‌دستی 31
(مینا سقایی)

8- قانون ریچ در صنعت خودروی ایران 42
(سعید منوچهری)

9- قانون ریچ در صنعت تایر دنیا 45
(آناهیتا هماوند و علی عباسیان)

10- روغن‌های فرایندی و قانون ریچ 53
(شیما مظفری و سارا انصاری)

11- دوده و قانون ریچ 68
(فرسا فتوحی)

 


*گزارش*

12- معرفی آژانس مواد شیمیایی اروپا (ECHA) 73
(فرسا فتوحی)

13- تأثیر قانون ریچ بر قیمت تمام‌شده‌ی تایر رادیال سواری 78
(فریده بهتویی و آناهیتا هماوند)

14- گزارش کمیته‌ی دائمی سیاست‌گذاری و ترویج قانون‌ها و استانداردهای انجمن صنفی صنعت تایر ایران 80
(ناصر امامی)

15- دوره‌ی آموزشی یک روزه‌ی “نگرش‌های نوین در ارزیابی مواد اولیه با نگاه ویژه به قانون ریچ” 83
(فرسا فتوحی)

16- برگزاری دوره‌ی آموزشی یک روزه‌ی الزام‌های قانون ریچ در محل کارخانه‌ی کویرتایر واقع در شهر بیرجند 84
(فرسا فتوحی)

 


*پرسش و پاسخ*

17- پرسش‌های پرتکرار در حوزه‌ی الزام‌های قانون ریچ در صنعت لاستیک 85
(راحله سعیدی راد و مینا سقایی)

 


*پیوست‌ها*

18- پیوست الف : قانون ریچ (REACh)- فهرست مواد با اهمیت بسیار بالا (SVHC)

19- پیوست ب: قانون ریچ (REACh)- پیوست XVII: فهرست مواد محدود شده