مروری بر الاستومرهای بلورمایع: ساختار، انواع و کاربردها

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه پیام نور، بخش فنی مهندسی، مهندسی شیمی، گروه پلیمر، تهران

چکیده

در سال‌های اخیر، الاستومرهای بلورمایع کاربردهای گسترده‌ای را در صنایع گوناگون پیداکرده‌اند. شناخت این دسته از پلیمرها به‌منظور انتخاب آن‌ها در کاربردهای ویژه لازم و ضروری‌ست. در این مقاله، سعی شده است که شرح مقدمه‌هایی درباره‌ی این نوع الاستومرها ارائه شود و مروری بر جنبه‌های گوناگون آن انجام شود. ازاین‌رو، پس از معرفی عمومی انواع رفتارهای بلورمایع که ناشی از نحوه‌ی قرارگیری و جهت‌گیری گروه‌های سخت تشکیل‌دهنده‌ی زنجیر است، ساختار شیمیایی ویژه‌ی الاستومرهای بلورمایع و ویژگی‌های فیزیکی مهم که بر ریخت‌شناسی آن‌ها مؤثر است، موردبحث و بررسی قرارگرفته است. در پایان نیز کاربرد این دسته‌ی مهم از پلیمرها در صنایع معرفی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


1. Chung, T. S.; "Thermotropic Liquid Crystal Polymers: Thin- film Poly Chara Blends", CRC Press, Singapore, 2001.
2. Warner, M., Terentjev, E. M.; "Liquid crystal elastomers", OUP Oxford, England, 2003.
3. Ware, T. H., McConney, M. E., Wie, J. J., Tondiglia, V. P., White, T. J.; Science, 347, 982- 984, 2015.
4. Wermter, H., Finkelmann, H.; E-Polymers, 1, 111-123, 2001.
5. Lagerwall, J. P., Scalia, G.; Current Applied Physics, 12, 1387- 1412, 2012.
6. Finkelmann, H., Rehage, G.; "Liquid Crystal Polymers", Advances in Polymer Science book series, (Vol. 60), Springer, Germany, 99-172, 1984.
7. Zhu, B., Barnes, M. G., Kim, H., Yuan, M., Ardebili, H., Verduzco, R.; Sensors and Actuators B: Chemical, 244, 433- 440, 2017.
8. Cheremisinoff, N. P.; "Handbook of Polymer Science and Technology (Vol. 2)", Marcel Dekker Inc., 625- 675, Marcel Dekker, Inc., USA, 1989.
9. Stegemeyer, H.; "Liquid crystals. Topics in physical chemistry (Vol. 3)", Steinkopff, Germany, 1994.
10. Gray, G. W., Vill, V., Spiess, H. W., Demus, D., Goodby, J. W.; "Physical properties of liquid crystals", John Wiley & Sons, Germany, 2009.
11. Bar-Cohen, Y.; "Electroactive polymers as artificial muscles, reality and challenges", Jet Propulsion Laboratory, National Aeronautics and Space Administration, USA, 2001.
12. Finkelmann, H., Kim, S. T., Munoz, A., Palffy- Muhoray, P., Taheri, B.; Advanced Materials, 13, 1069- 1072, 2001.