شناسنامه علمی نشریه دوره 22، شماره 88، زمستان 1396

شناسنامه علمی شماره


** سخن سردبیر **

1- از درون به برون - به بهانه‌ی برگزاری همایش و نمایشگاه تایر تکنولوژی 2018 هانوفر آلمان  (صفحه‌ی  4)
(دکتر سعید تقوایی)

 

** مقالات علمی - فنی **

2- بررسی تأثیر سیستم پخت بر روی ویژگی‌های حرارتی، دینامیکی- مکانیکی و کشش آلیاژ PVDF/FKM  (صفحه‌ی  6)
(مجتبی دیلمی معزی، محمد کرابی و یوسف جهانی)

3- سیستم کنترل هوشمند برای نظارت بر فرایند، تشخیص خطا و کاهش نقص‌ها در ماشین‌های پخت تایر  (صفحه‌ی 13)
(ناصر پرهیزگار و محمدتقی دهقان خلیلی)

4- تحلیل عامل‌های مؤثر بر تقاضای صنعت تایر کشور در راستای سند چشم‌انداز بیست‌ساله با رویکرد سیستمی و دیماتل فازی  (صفحه‌ی  22)
(علی شهابی، امیر مهدی آبادی)

5- مروری بر الاستومرهای بلورمایع: ساختار، انواع و کاربردها  (صفحه‌ی  36)
(سمیه محمدیان گزاز و محمد برغمدی)

6- استراتژی برندسازی شرکت میشلین  (صفحه‌ی  44)
(فاطمه جعفرزاده و فاطمه خودکار)

7- مدل‌های پیش‌بینی طول عمر انبارداری قطعه‌های لاستیکی در فراورده‌های ماسک محافظ  (صفحه‌ی  62)
(عباس محمدی، یاسر امانی و حسین رئوفی‌راد)

 

** مقالات مدیریتی **

8- شناسایی و اولویت‌بندی سبک‌های تصمیم‌گیری مشتریان در خرید تایرهای رادیال سواری (مورد مطالعه: مشتریان تایرهای رادیال سواری شهر تهران)  (صفحه‌ی  71)
(پرویز معصومیان میاندوآب)