شناسنامه علمی نشریه دوره 21، شماره 84، زمستان 1395

شناسنامه علمی شماره** سخن سردبیر **

1- قدردانی (صفحه‌ی   3)
     (فریبرز عوض ملایری)

 


** دیدگاه **

2- چرا توسعه‌ی صنعت تایر ضرورتی ناگزیر است؟ (صفحه‌ی   5)
     (محمدصادق مخنفی)

 


** مقالات علمی- فنی **

3- استفاده از امواج فراصوتی برای اندازه‌گیری ویژگی جهندگی آمیزه‌های لاستیکی (صفحه‌ی   13)
     (مرتضی طاهری، ابوالفضل فورگی‌نژاد و مهدی شیوا)

4- کاربرد طراحی آزمایش و تحلیل آماری در آمیزه‌کاری لاستیک، مطالعه‌ی موردی؛ استفاده از آلی‌رُس در آمیزه‌ی ترد تایر، در قالب طرح آزمایش فاکتوریل دوسطحی (صفحه‌ی   22)
     (مهدی شیوا و سیدعلی ضیاتبار)

5- کاربرد طراحی آزمایش و تحلیل آماری در آمیزه‌کاری لاستیک؛ مطالعه‌ی موردی طراحی فرمول ترد تایر سواری با ترکیب طرح آزمایش و شبکه‌ی عصبی مصنوعی (صفحه‌ی   33)
     (مهدی شیوا و ابراهیم مطهری‌فر)

6- مقاومت غلتشی و صرفه‌جویی مصرف سوخت (صفحه‌ی   44)
     (فریبرز تاجدینی)

 


** مقالات مدیریتی **

7- تأثیر بدبینی سازمانی بر مقاومت در برابر تغییرات (صفحه‌ی   499)
     (محمد محمودی میمند و سولماز الهامی)

8- تأثیر دل‌بستگی مشتری به نام تجاری بر تبلیغات دهان‌به‌دهان (مطالعه‌ی موردی: گروه صنعتی بارز) (صفحه‌ی   60)
     (صدیقه فارسی‌زاده)