قدردانی

سخن سردبیر

نویسنده

شمیران-چیذر-خیابان حکمت-شماره14-واحد15

چکیده

برای نوشتن این مطلب سری زدم به مقاله‌ها و مطالبی که در اینترنت درباره‌ی موضوع و اهمیت قدردانی از مؤسسان و کارآفرینان صنعتی وجود دارد. متوجه شدم که بیشتر مطالب موجود در این زمینه، نقل‌قول‌های مذهبی است که در آن‌ها اهمیت زیاد و ویژه‌یی به امر قدردانی از زحمات دیگران داده شده است.
به‌عنوان مثال، چند نمونه را در این‌جا می‌آورم: در روایات اسلامی، تشکّر از مردم در برابر خدمات و نیکی‌هایشان، به‌عنوان تشکّر از خدا به‌حساب آمده است. نظر شما را به چند روایت جلب می‌کنم: