چرا توسعه‌ی صنعت تایر ضرورتی ناگزیر است؟

نوع مقاله : دیدگاه

نویسنده

سابیر

چکیده

بررسی‌های کمّی و کیفی تولید تایر در جهان، روند توسعه و گسترش آن از اروپا به امریکا، ژاپن و کشورهای اسکاندیناوی، و بالاخره گسترش آن در چین، کره‌ی جنوبی و اساساً کشورهای آسیایی؛ منابع قابل‌توجهی برای شناخت و مقایسه‌ی صنعت تایر کشورمان به‌دست می‌دهد. بدون چنین شناختی، برنامه‌های راهبردی توسعه‌ی صنعت تایر برای صاحبان کارخانه‌های تایرسازی موجود و حتی برای تدوین‌کنندگان برنامه‌های راهبردی توسعه‌ی تایر و سیاست‌گذاران صنعتی کشور یک امر انتخابی محسوب می‌شود و اجتناب‌ناپذیر بودن آن توجیه‌پذیر نخواهد بود. بدون شناخت واقعیت‌های موجود و بدون شناخت سطحی که در آن قرار داریم، حرکت از وضعیت موجود به وضعیت ناگزیری که باید بدان برسیم ناممکن است. نوشته‌ی حاضر تلاش و بهانه‌یی‌ست برای طرح این مسأله در بین صاحب‌نظران، متخصصان و کارشناسان صنعت تایر که ابعاد گوناگون این مساله را بشکافند و به آشکارسازی این ضرورت حیاتی صنعت تایر یعنی توسعه‌ی آن یاری رسانند.

کلیدواژه‌ها


ندارد