کاربرد طراحی آزمایش و تحلیل آماری در آمیزه‌کاری لاستیک، مطالعه‌ی موردی؛ استفاده از آلی‌رُس در آمیزه‌ی ترد تایر، در قالب طرح آزمایش فاکتوریل دوسطحی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی بیرجند

2 واحد تکنولوژی، شرکت کویرتایر

چکیده

با هدف شناخت پتانسیل طراحی آزمایش و تحلیل آماری در مطالعات آمیزه‌کاری لاستیک، از طرح آزمایش سه فاکتوری در دو سطح برای مطالعات اثر آلی‌رُس بر ویژگی‌های پخت و سایر ویژگی‌های کلیدی آمیزه‌ی رویه‌ی تایر سواری رادیال استفاده شد. مدل‌های رگرسیون خطی توسعه داده شده بر اساس طرح آزمایش فاکتوریل دوسطحی، شامل اثرات اصلی درجه‌ی اول و اثرات برهمکنشی و اعتبار سنجی، برای شناخت رفتارها و بهینه‌سازی و توسعه‌ی فرمول در حضور آلی‌رس مورداستفاده قرار گرفت. در این مطالعه مشاهده شد با استفاده از حدود 1 قسمت وزنی آلی‌رس در کنار کاهش جزئی گوگرد می‌توان به شرایط کاهش قابل‌توجه زمان پخت آمیزه‌ی لاستیکی در کنار حفظ نسبی سایر ویژگی‌های کلیدی آمیزه‌ی رویه‌ی تایر دست‌یافت.

کلیدواژه‌ها


1. Proust M., “Design of Expriments”, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA (2005).
2- مهدی شیوا، حسین وارسته، مطالعه اثرات آلی‌رس بر ویژگی‌های پخت و ویژگی‌های مکانیکی آمیزه لاستیکی SBR/BR پرشده با دوده، اولین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی فناوری‌های نوین در صنعت لاستیک و پلیمر، 29-30 اردیبهشت 95، شیراز.