شناسنامه علمی نشریه دوره 22، شماره 90، تابستان 1397

شناسنامه علمی شماره** سخن سردبیر **

1- فناوری تحریم (صفحه‌ی   3)
    (دکتر سعید تقوایی)

 

** مقالات علمی- فنی **

2- تعیین نقطه‌ی‌ سفارش مجدد و ذخیره‌ی احتیاطی در یک سیستم کنترل موجودی با تقاضا و زمان‌های تأمین احتمالی (مطالعه‌ی موردی: رینگ‌های بلادر اندازه‌های 16 و 24 اینچ) (صفحه‌ی   5)
    (قاسم صفری، مجتبی دیهیم و مهدی چمرلو)

3-استفاده از نمودارهای Finger print برای انتخاب وزن بچ مناسب (صفحه‌ی   10)
    (محمدمهدی نماینده)

 

** مقالات مدیریتی **

4- سناریوپردازی آینده‌ی صنعت لاستیک کشور مبتنی بر روش‌شناسی سیستم‌های نرم (صفحه‌ی   18)
    (محمدرضا فتحی و محمدحسن ملکی)

5- ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان مواد اولیه‌ی صنعت تایر در زنجیره‌ی تأمین پایدار، با به‌کارگیری فنون FAHP ،Interval TOPSIS و Interval Shanon (صفحه‌ی  33)
    (محمدرضا فتحی و الهام ابراهیمی)

6- بررسی شایستگی‌های موردنیاز مهندسان در سازمان‌های پروژه‌محور با استفاده از استاندارد PMBOK (صفحه‌ی  48)
    (سعید هداوند)