استانداردهای نوین تایر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

رئیس کمیته‌ی استاندارد انجمن صنفی صنعت تایر

چکیده

در چند دهه‌ی اخیر با توسعه‌ی صنعت حمل‌و‌نقل در جهان، ارتقای استانداردهای ایمنی، کیفی و زیست‌محیطی بیش از پیش موردتوجه قرارگرفته است. استانداردهای بسیاری برای خودروهای سواری، تجاری، اتوبوسی و همچنین قطعات آن‌ها از جمله تایر به‌صورت ملی و بین‌المللی در بسیاری از کشورها تدوین شده است. در این مقاله تمامی استانداردهای بین‌المللی تایر به‌صورت اجمالی تعریف شده است.

کلیدواژه‌ها


1. FMVSS No. 139 / 6th of January 2006
2. New FMVSS No. 119 / NHTSA Proposed/ 2010
3. FMVSS No. 119
4. ISIRI 2169/ 1386
5. ISIRI 1093/ 1386
6. ECE R117/ Revision 4/ 2016
7. NHTSA Research Report to Congress/ Tire Aging/ August 2007
8. Tire Aging Summary of NHTSA, S Work / March 2014
9. Conti Technik Forum/ 2012
10. UNECE Tire Regulations
11. https://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Tire_Quality_Grading
12. Smart way Graphic Standards & Usage Guide
13. China Rubber Industry Association/ Green Technology Specification/ 2014