فرایند دریافت E- Mark

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

سرپرست واحد مطالعات فناوری و خدمات فنی-مهندسی شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک، تهران، ایران

چکیده

با گسترش روزافزون صنعت حمل‌و‌نقل درجهان و ارتقای استانداردها، تدوین و اجرای استانداردهای بین‌المللی، یک امر ضروری به‌نظر می‌رسد. E- Mark یک مجموعه قانون‌های هماهنگ بین‌المللی برای خودرو و قطعه‌های آن است که تمامی تولیدکنندگان وسیله‌های نقیله و قطعه‌ها ملزم به رعایت آن هستند. تولیدکنندگان تایر نیز از این امر مستثنی نیستند و باید برای تایرهای خود این مجوز را دریافت کنند. در این مقاله روش دریافت E- Mark تشریح شده است.

کلیدواژه‌ها


1. ECE/TRANS/WP.29/343/Rev.26
2. https://www.rdw.nl/zakelijk/branches/fabrikanten-en-importeurs/english-information-about-typeapprovals