استانداردها در حوزه‌ی تایر موتورسیکلت و دوچرخه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

واحد تحقیق و توسعه‌ شرکت ایران‌یاسا تایر و رابر

چکیده

در این مقاله استانداردهای بین‌المللی و ملی و هم‌چنین استانداردهای انجمن‌ها در حوزه‌ی تایر موتورسیکلت و دوچرخه بررسی‌شده است.

کلیدواژه‌ها


1. www.iso.org
2. www.isiri.gov.ir
3. www.standardsbis.in
4. www.chinesestandard.net
5- آ، هماوند، ع. عباسیان، “قانون ریچ در صنعت تایر دنیا”، نشریه‌ی صنعت لاستیک ایران- ویژه‌نامه‌ی قانون ریچ، شماره‌ی 87، 1396، 52 -45.