بررسی وضعیت استانداردهای بین‌المللی تایرهای سواری و باری و آینده‌ی استانداردهای تایر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

اداره‌ی برنامه‌ریزی راهبردی و مدیریت تغییر، گروه صنعتی بارز

چکیده

شناسایی استانداردهای بین‌المللی تایر و بررسی وضعیت این استانداردها در سطح ملی و سازمان استاندارد ایران، یکی از راه‌های تعیین سطح استاندارد کشور در حوزه‌ی صنعت تایر است. در این نوشتار استانداردهای بین‌المللی و هم‌چنین مهم‌ترین استانداردهای اروپا و امریکا برای تایرهای سواری و باری بررسی‌شده و مشخص می‌شود که کدام‌یک از این استانداردها درحال‌حاضر در سازمان ملی استاندارد ایران تدوین‌شده‌اند. ازاین‌رو شکاف‌های دانشی موجود در حوزه‌ی تدوین استانداردهای ملی ایران تعیین می‌شود. افزون بر این وضعیت آینده‌ی تدوین استانداردهای تایر در سطح بین‌المللی شرح داده خواهد شد که عملاً سمت‌وسوی آینده‌ی فناوری صنعت تایر را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


1. www.iso.org
2. www.isiri.gov.ir
3. https://www.rfidjournal.com/articles
4. https://www.rubbernews.com/article/20180302/NEWS/180309971/tire-industry-on-the-road-to-universal-rfid-standard
5. Horst Wildemann, tire labeling national law in Japan & China, 2017.