استانداردها در حوزه‌ی تایرهای کشاورزی، خاکی‌رو و صنعتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیر واحد مدیریت فناوری گروه صنعتی بارز

چکیده

در این مقاله سعی شده است که یک نگاه جامع به موضوع تدوین استاندارد تایر در ایران و مقایسه‌ی آن با سطح استانداردهای بین‌المللی صورت پذیرد و از راه این مقایسه و نگاه به نیازهای مصرفی در کشورمان، کاستی‌های تدوین استاندارد ملی تایر در سه گروه تایرهای کشاورزی، خاکی‌رو و صنعتی و سطح نیاز کشور به این تایرها مشخص شود.

کلیدواژه‌ها


1. www.iso.org
2. www.isiri.gov.ir
3. www.etrto.org