نوفه‌ی تایر و نوفه‌ی خودرو؛ ضرورت، استانداردها و روش‌های اندازه‌گیری در میدان آزمون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده‌ی مهندسی مکانیک

2 تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده‌ی مهندسی مکانیک، آزمایشگاه تحقیقاتی آکوستیک

چکیده

نوفه‌ی ترافیک شایع‌ترین مشکل زیست‌محیطی سالیان اخیر در اتحادیه‌ی اروپا است. در سرعت‌های پایین نوفه‌ی واحد قدرت و در سرعت‌های متوسط و بالا نوفه‌ی تایر/جاده، نوفه‌ی غالب خودرو است. با رشد صنعت و ترافیک، اهمیت موضوع‌های زیست‌محیطی و جنبه‌ی اقتصادی موضوع نوفه، پیش‌بینی می‌شود نوفه‌ی تایر/جاده، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی ‏جهان در دهه‌ی 2020 میلادی شود.‏ بر اساس مطالعه‌های پژوهشگاه TNO در هلند، منافع کاهش نوفه‌ی تایر (در حوزه‌ی سلامت، رفاه و ذخیره‌ی منابع مالی‏) 30 برابر بیشتر از هزینه‌های آن است؛ بنابراین تدوین و اِعمال محدودیت‌های اجباری بر نوفه‌ی تایر/جاده و خودرو توسط سازمان‌های بین‌المللی آغازشده است. محدودیت‌های نوفه‌ی خودروها بسته به کلاس خودرو، مقداری در بازه‌ی dBA است. استانداردهای اروپاییِ نوفه‌ی تایر/جاده در قالب آیین‌نامه‌ی ECE/Regulation 117 منتشرشده است. در این قانون، روش "موتور خاموش" برای اندازه‌گیری نوفه‌ی تایر/جاده، تشریح و رعایت محدودیت‌های گام دوم آن (Dba برای تایرهای C1)، از سال 2012 میلادی اجباری شده است. اِعمال محدودیت‌های سخت‌تر توسط UNEC در سال‌های 2020 و 2030 میلادی قابل پیش‌بینی است. درنتیجه می‌توان گفت تایرسازان و خودروسازان داخلی، برای پیشرو ماندن در عرصه‌ی رقابتی تولید، باید توسعه درزمینه‌ی نوفه را جزو اولویت‌های اساسی خود قرار دهند.
لازمه‌ی توسعه درزمینه‌ی نوفه‌ی ترافیک، تدوین استانداردهای جامع و داشتن امکانات اندازه‌گیری است. در ایران استاندارد نوفه‌ی خودرو INSO 4243، تدوین و در آن روش اندازه‌گیری و محدوده‌ی مجاز صدای خودرو، در حالت‌های “سرعت ثابت”، “شتاب ثابت” و “سکون” تشریح شده است؛ اما هنوز استاندارد پُراهمیت نوفه‌ی تایر/جاده تدوین‌نشده است. گروه صنعتی بارز با احداث میدان آزمون و تهیه‌ی تجهیزات دقیق اندازه‌گیری نوفه‌ی تایر و خودرو، انجام آزمون‌های استاندارد نوفه را در کشور امکان‌پذیر ساخته است. بارز با فراهم آوردن بیش از 95 درصد شرایط استاندارد آزمون نوفه‌ی تایر/جاده، در آستانه‌ی تبدیل‌شدن به یک آزمایشگاه مرجع بین‌المللی‌ست.

کلیدواژه‌ها


1. L. Molisani, “A Coupled Tire Structure- Acoustic Cavity Model”, Thesis for the degree of Doctor of Philosophy in Mechanical Engineering, Blacksburg, Virginia The United States of America, (May 7, 2004).
2. SandbergUlf, “Tire/road noise -- Myths and Realities”, Plenary paper published in the proceedings of the 2001 International Congress and Exhibition on Noise Control Engineering, The Hague, The Netherlands, (2001).
3. Ulf Sandberg, Jerzy A. Ejsmont, “Tire/road noise reference book”, Informix SE- 59040 Kisa Sweden.
4. R. Bernhard, R. L. Wayson, “An introduction to Tire/Pavement Noise of Asphalt Pavement”, Purdue University, University of Central Florida.
5. (ISO), "ISO 362- 1: Measurement of noise emitted by accelerating road vehicles- Engineering method," ed, 2007.
6- استاندارد ملی ایران، 4243، "خودرو- تراز صدای مجاز و سیستم اگزوز خودروهای موتوری- ویژگی‌ها و روش‌های آزمون"، تجدیدنظر دوم، 1394.
7. Sandberg, Ulf: "The Effect of Regulations on Road Vehicle Noise- Final report by the I- INCE Working Party on Noise Emissions of Road Vehicles", Noise/News International, (September 2001), (http://users.aol.com/inceusa/ince.html).
8. Ulf Sandberg, “Possibilities to Reduce Noise Emission from the Tire/Road Interaction with Emphasis on the Swedish Situation”, Swedish Road and Transport Research Institute (VTI) and Chalmers University of Technology, (2007).
9. Final Report SI2.408210 Tire/Road Noise, FEHRL Report, Volume 2.
10. U. Nations, "Regulation No. 117: Uniform provisions concerning the approval of tires with regard to rolling sound emissions and to adhesion on wet surfaces and/or to rolling resistance," ed, 2011.
11. Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning type- approval requirements for the general safety of motor vehicles, their trailers and systems, components and separate technical units intended therefor, EC 661/2009, 2009.
12. Regulation (EC) No 1222/2009 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the labelling of tires with respect to fuel efficiency and other essential parameters, EC 1222/2009, 2009.
13. “Tire standards: addressing safety, climate change, traffic noise and resource use”, European Federation for Transport & Environment, EC proposal for Tires in Type-approval Requirements for the General Safety of Motor Vehicles COD 2008/100, October 2008.
14. “New EU vehicle noise limits”, European Federation for Transport & Environment, April 2012.
15. E/ECE/324/Rev.2/Add.116/Rev.2- E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.116/Rev.2. "Uniform provisions concerning the approval of tires with regard to rolling sound emissions and to adhesion on wet surfaces and/or to rolling resistance", United Nations, 15 September 2011.