معرفی مرکز آزمون تایر شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک - اولین مرکز ملی آکرودیته‌ی تایر در کشور

نوع مقاله : گزارش

نویسنده

مدیر آزمون تایر شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک

چکیده

واحد فنی آزمون تایر شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک به‌عنوان اولین مرکز ملی آکرودیته‌ی تایر در کشور و همکار آزمایشگاه سازمان ملی استاندارد مجهز به انواع دستگاه‌ها و تجهیزات آزمایشگاهی بوده و قادر به ارائه‌ی انواع خدمات فنی و آزمایشگاهی آزمون‌های کمّی و آزمون‌های کیفی، به‌صورت درونگاهی و میدان آزمون و بر اساس انواع استانداردهای ملی و بین‌المللی و آزمایش‌های ویژه، مطابق با درخواست مشتریان بوده و دارنده‌ی گواهی‌نامه‌های زیر است:

کلیدواژه‌ها


ندارد