استانداردهای 85‌گانه‌ی خودرو

نوع مقاله : گزارش

نویسنده

کارشناس خودروسازی

چکیده

برنامه‌ی سازمان ملی استاندارد در جهت افزایش آزمون‌های اجباری به 85 استاندارد، یک برنامه‌ی زمان‌بندی‌شده طی دو سال بود که اعلام رسمی آن به صنایع خودروسازی در زمستان سال 1395 صورت گرفت. بر اساس این برنامه خودروسازان موظف شدند برخی از استانداردهای جدید را تا زمستان سال 1396 و بخش دوم و نهایی را تا زمستان سال 1397 اجرایی کنند.

کلیدواژه‌ها


ندارد