معرفی مرکز آزمون تایر و خودروی گروه صنعتی بارز

نوع مقاله : گزارش

نویسندگان

گروه صنعتی بارز

چکیده

مرکز آزمون تایر گروه صنعتی بارز، از ابتدای شروع به‌کار کارخانه‌ی لاستیک بارز ایجادشده است و به‌مرورزمان به پیشرفته‌ترین مرکز آزمون تایر ایران و حتی خاورمیانه تبدیل‌شده است. در این مرکز به همت دست‌اندرکاران و مدیریت گروه صنعتی بارز، همه‌ی دستگاه‌ها ساخت ایران هستند که همگی در مقایسه‌های بین آزمایشگاهی، پابه‌پای نمونه‌ی خارجی‌شان، ازلحاظ دقت، صحت و تکرارپذیری پیش می‌روند؛ افزون بر این‌که از نمونه‌ی خارجی بسیار ارزان‌تر و هم‌چنین تعمیرات آن نیز ساده‌تر است. این مرکز تاکنون موفق به به‌دست آوردن افتخارهایی چون دریافت گواهی‌نامه‌ی آزمایشگاه همکار از اداره‌ی کل استاندارد، برای استانداردهای ISIRI 1093 ،2169 ، 9135 ،1643
و دریافت گواهی‌نامه‌‌ی ISO 17025 شده است. در ادامه به معرفی این دستگاه‌ها و انطباق آن‌ها با استانداردهای 85‌گانه و ملی و بین‌المللی خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها


ندارد