گفت‌وگو با آقای مهندس محمد بابازاده مقصودلو، مدیرعامل شرکت تحقیقات کنترل صنعتی جنوب (ICRC)

نوع مقاله : گفت‌وگو

نویسنده

معاونت بازرسی و آزمون شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک

چکیده

آقای مهندس محمد بابازاده مقصودلو از افراد باسابقه‌ی صنعت لاستیک است که شرکت تحقیقات کنترل صنعتی جنوب (ICRC) را با هدف ساخت سامانه‌های آزمون تأسیس کرده است، گفت‌وگویی با ایشان داشتیم تا چالش‌های موجود در این صنعت را مطرح و هدف‌های شرکت را بازگو کند.

کلیدواژه‌ها


ندارد