ترویج و اشاعه‌ی فرهنگ استاندارد همگام با ارتقای استانداردهای ملی تایر در کشور

سخن سردبیر

نویسنده

انجمن صنفی صنعت تایر

چکیده

در خردادماه سال 1337 شمسی، یعنی بیش از 60 سال پیش، اولین کارخانه‌ی تایرسازی کشور با نام بی.اف.گودریچ با شعار “لاستیکی که معجزه می‌کند”، به مدیریت عاملی آقای ویلی باروک امریکایی در تهران را‌ه‌اندازی شد.
در سال 1966 میلادی، سازمان ملی ایمنی ترافیک بزرگ‌راه‌های امریکا (NHTSA) در امریکا تأسیس و در سال 1973 میلادی، اولین استانداردهای ایمنی تایرهای سواری و باری- اتوبوسی را در امریکا تدوین و به مرحله‌ی اجرا درآورد.
سازمان ملی استاندارد ایران در سال 1339 شمسی (1960 میلادی) تأسیس و در سال 1353 شمسی (1974 میلادی)، اولین استانداردهای تایرهای سواری و باری- اتوبوسی را در ایران، بر اساس استانداردهای امریکا تدوین کرد. در آن زمان استانداردها مرتبط با ایمنی تایرها بود و بخش بزرگی از تولیدات تایر نیز از نوع بایاس (لایه‌ ‌اریب) یا تایرهای سنتی بود.

کلیدواژه‌ها