انطباق با استاندارد، چراغ راه توسعه‌ی صنعت تایر ایران

نوع مقاله : سرمقاله

نویسنده

مرکز تحقیقات صنایع لاستیک

چکیده

برگزاری باشکوه همایش یک‌روزه‌ی استانداردهای نوین تایر در شهریورماه 1397، با حضور و استقبال بیش از صد نفر از مدیران و کارشناسان و متخصصان صنایع خودرو و تایر، این پیام را به برگزارکنندگان همایش در شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک داد که مسؤولیت خطیری بر عهده‌ی این مرکز و البته انجمن صنفی صنعت تایر است.

کلیدواژه‌ها